#بورگ


رسپکن - گوشت گیاهی 09 ژانویه 2018

تهیه بورک با گیاه گوشت رسپکت و قارچ

خمیر یوفکا یا خمیر فیلو  1 بسته // گیاه گوشت رسپکت 300 گرم //  پیاز بزرگ 1 عدد // قارچ خرد شده 1 پیمانه // تخم مرغ 2 عدد // […]